Skip to content Skip to footer

V začetku decembra smo si na pobudo Kozjanskega parka ogledali bobrišča in bobrove jezove na potoku Buča v zaselku Buče ter na potoku Ribnik v zaselku Lastnič. Na obeh vodotokih je prisotnih več jezov, zaradi česar prihaja do občasnega razlivanja vode po okoliških travnikih.

Kadar zaradi razširjanja struge in/ali poplavljanja travnikov prihaja do konfliktov med bobrom in lastniki zemljišč, je ena od rešitev znižanje gladine nad bobrovim jezom s pomočjo vstavitve odtočne cevi. Le-ta omogoči delni pretok vode mimo bobrovega jezu. Če je namestitev cevi pravilna, je razlivanje vode po okoliških travnikih manjše oziroma ga ni, voda nad jezom pa še vedno ostane globoka za bobre.

V prvi vrsti pa seveda upamo, da bomo uspeli o koristih bobrovih posegov informirati čim več ljudi. Bobrove “gradnje”, zaradi katerih pride do razširjanja struge ter zadrževanja vode na okoliških travnikih, so namreč dobrodošle tako zaradi blaženja podnebnih sprememb in čiščenja vode ko tudi zaradi ohranjanja biodiverzitete.

Upamo, da bomo s projektom LIFE Bober pripomogli k uspešnemu sobivanju nas, ljudi, s tem okoljskim inženirjem!

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti