Skip to content Skip to footer

V okviru projekta LIFE Beaver načrtujemo postavitev šestih informacijskih tabel o bobru na različnih lokacijah po Sloveniji. Tokrat je na vrsti dolenjski potok Radulja, ki ima za slovenskega bobra zgodovinski pomen; prav na Radulji so bili namreč pozimi 1998/1999 prvič po iztrebljenju v 18. stoletju na ozemlju Slovenije ponovno opaženi bobri.

V letošnjem novembru smo tako eno od informacijskih tabel predali dolenjski občini Škocjan, ki ob potoku Radulja načrtuje šolsko učno pot. Učna pot bo povezovala Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan z nogometnim igriščem. S pomočjo informacijske table ob učni poti bodo obiskovalci, tako otroci kot odrasli, lahko bolje spoznali bobra. Na Radulji je bil zgrajen tudi nov sprehajalni most, s katerega je mogoče videti zametek bobrovega jezu in bobrišča.

Rečica Radulja spada med bolje ohranjene vodotoke v Sloveniji in je zavarovana kot Natura 2000 območje. Pri nas je bila edino znano prebivališče bobra vse do leta 2002. Kasneje so se bobri razširili tudi po drugih vodotokih v južni in vzhodni Sloveniji – danes jih najdemo vzdolž celotne Krke s pritoki, ob Dravi in Muri s pritoki, ob Savi od hrvaške meje do Krškega, pa ob Sotli, Kolpi in Dobličici.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti