Skip to content Skip to footer

Veseli smo, da smo bili lahko ponovno priča pozitivnemu primeru sobivanja z bobrom in upravljanja z obvodnimi zemljišči. V okolici gradu Štrlek blizu zdravilišča v Šmarjeških Toplicah si lahko ogledate ohranjen bobrov habitat z mokriščem in se hkrati podate na nezahtevno pohodniško pot do ostankov gradu.

Lastnik zemljišča je bobrom naklonjen in jih želi vključiti v upravljanje z zemljiščem. Na enem izmed dreves smo opazili oznako “Dolina bobra”.

Pogovarjali smo se glede možnosti zaščite dreves. Pojasnili smo, da je že podrta drevesa najbolje pustiti, kjer so in jih ne odstranjevati, saj se bo sicer bober lotil novih. Če nam je podrto drevo v napoto, ga lahko razžagamo na manjše dele ni jih zložimo na rob brežine vodotoka. Bober se z lubjem hrani predvsem pozimi oziroma od pozne jeseni do zgodnje pomladi, ko ni zelnatih rastlin.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti