Skip to content Skip to footer

Novice

Pilotna izvedba ukrepa za znižanje vodne gladine za bobrovim jezom v bližini Novega mesta
V začetku junija smo prvič uporabili preprosto metodo za preprečevanje poplavljanja, ki ga lahko povzroči bober z zajezitvijo vodotokov. Podjetje CGP je inštaliralo 15 m dolgo odtočno cev v breg Žerjavinskega potoka…
Delavnica o bobru v Novem mestu
V sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma – GRM Novo mesto smo pripravili predavanje o bobru. Študentje so spoznali biologijo in ekologijo vrste ter najpogostejše izzive in rešitve za zmanjšanje konfliktov med človekom…
Mednarodni dan bobra
Na mednarodni dan bobra, to je 7. aprila, smo organizirali mednarodno razpravo z naslovom »Izzivi upravljanja z bobrom«. Sodelovalo je 36 udeležencev iz osmih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Združenega…

Partnerji

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (SI)

Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet (HR)

Gozdarski inštitut Slovenije (SI)

Muzej Ivanić – Grada (HR)

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti