Skip to content Skip to footer

Novice

Delavnica o bobru v Novem mestu
V sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma – GRM Novo mesto smo pripravili predavanje o bobru. Študentje so spoznali biologijo in ekologijo vrste ter najpogostejše izzive in rešitve za zmanjšanje konfliktov med človekom…
Mednarodni dan bobra
Na mednarodni dan bobra, to je 7. aprila, smo organizirali mednarodno razpravo z naslovom »Izzivi upravljanja z bobrom«. Sodelovalo je 36 udeležencev iz osmih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Združenega…
Pilotna rešitev za zmanjšanje konfliktov z bobrom
Predstavniki Inštituta LUTRA, Zavoda za varstvo narave OE Novo mesto, Direkcije RS za vode ter Vodno gospodarskega podjetja Novo mesto smo si na terenu ogledali Žerjavinski potok, da bi našli ustrezne rešitve za…

Partnerji

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (SI)

Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet (HR)

Gozdarski inštitut Slovenije (SI)

Muzej Ivanić – Grada (HR)

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti