Skip to content Skip to footer

O politiki varstva osebnih podatkov  

S poslanimi podatki omogočite prijavitelju projekta LIFE Beaver (LIFE Bober  – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami), zavodu Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana – Šentvid, davčna številka (SI): 26257491, matična številka: 1304658000 (v nadaljevanju: zavod Lutra), da zbere osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Koordinatorka projekta LIFE Beaver je Tatjana Gregorc, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@lutra.si.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Z vnosom in oddajo podatkov soglašate, da prijavitelj projekta LIFE Beaver – zavod Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, zbere vaše osebne podatke. Osebni podatki, ki jih zbiramo, so ime, priimek, naslov ter elektronski naslov.

Osebne podatke posameznikov zbiramo za naslednje namene:

  • ime, priimek ter elektronski naslov za namene obveščanja, pošiljanja e-novičk, informativnih/izobraževalnih gradiv in obvestil o dogodkih ter za namene omogočanja stika s poročevalci preko aplikacije Bobrosled,   
  • domači naslov za pošiljanje informativnih/izobraževalnih gradiv in nagrad  

Obdelava in uporaba osebnih podatkov   

Osebne podatke zbiramo in uporabljamo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge namene.

Pravna podlaga

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete oziroma spremenite. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.        

Shranjevanje podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, hranimo do preklica.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen pogodbenim partnerjem, ki jih prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.   

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Prav tako imate v primeru spora pri zavodu Lutra pravico do vložitve ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva zavod Lutra).

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo neposredno pri informacijskemu pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi zavoda Lutra meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo na zavod Lutra v roku 15 dni. Zavod Lutra mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.       

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov. Svojo zahtevo nam lahko pošljete na elektronski naslov: info@lutra.si ali po pošti na naslov:

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (LIFE Beaver)
Pot ilegalcev 17
1210 Ljubljana-Šentvid

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko zavod Lutra zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko zavod Lutra zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.  

Veljavnost politike 

Ta politika je objavljena na spletni strani https://life-beaver.eu in začne veljati z dnem 10.03.2021.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti