Skip to content Skip to footer

Na mednarodni dan bobra, 7. aprila, smo pripravili delavnice o bobru za vseh devet razredov OŠ Gornji Petrovci – za vsakega posebej, saj vsaka starost zahteva poseben pristop. Srečali smo se ob Peskovskem potoku, kamor se je bober naselil preteklo zimo, vidra pa iz goričkih potokov ni nikoli povsem izginila. Primerjali smo oba sesalca, bobra in vidro, glodavca in zver; predstavili smo razlike v anatomiji, ekoloških zahtevah in načinu življenja, učenci pa so izvedeli tudi zanimivosti iz zgodovine in vrnitve bobra v Slovenijo. Spoznali so preparirane živali (vse so bile žrtve prometa), lobanje in iztrebke, odtise tac, poduhali so bobrovino (izloček bobrove žleze, nekdaj izjemno iskana in cenjena snov, ki so jo uporabljali v ljudski medicini). Kar ni bilo mogoče predstaviti »v živo«, so povedale nazorne ilustracije. Oboroženi z novimi spoznanji smo se odpravili še na sprehod vzdolž potoka in si ogledali sledove bobrovih dejavnosti v naravi: jez, bobrišče in obglodane veje. Pogovorili smo se, zakaj je bober koristen, kakšen je pomen mokrišč pri prilagajanju na podnebne spremembe in kako pomembno je, da ljudje ne posegamo v priobalni pas ob vodotokih.

Inštitut Lutra izvaja tovrstne izobraževalne delavnice za otroke in odrasle – če želite, da delavnico organiziramo v vaši šoli/kraju/občini, nam prosimo to sporočite na info@lutra.si.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti