Skip to content Skip to footer

V okviru monitoringa Žerjavinskega potoka po vstavitvi pretočne cevi (beaver-deceiver) v bobrov jez smo si ogledali funkcionalnost te naprave v zimskem obdobju. Cev smo namestili z namenom, da nekoliko povečamo odtok vode mimo jezu in s tem preprečimo poplavljanje okoliških zemljišč. Pretočna cev deluje, saj voda odteka pod jez zaradi ustvarjenega podtlaka nad jezom.

V spomladanskem in poletnem času poplav nismo zabeležili, sedaj pozimi pa je potok poplavil del travnika in prehod za kmetijsko mehanizacijo. Problem je najverjetneje v tem, da prehod za kmetijsko mehanizacijo leži nižje od okoliškega terena ter bregov potoka. Celoten prehod bi bilo potrebno nadvišati in utrditi z nasutjem peska.

Ugotovili smo, da so vsi trije bobrovi jezovi pred izlivom v Krko dobro ohranjeni. Opazili smo tudi nekaj na novo naloženega ter sveže obglodanega materiala. Ob potoku so prisotne tudi bobrove drče in bobrišča. S kamerami spremljamo dogajanje še naprej.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti