Skip to content Skip to footer

V sredo, 11. maja, smo v zgodnjih večernih urah izvedli predavanje o bobru in njegovem pomenu za okolje tudi na občini Osilnica. Povabljeni so bili krajani in dijaki srednje kmetijske šole iz Novega mesta, ki so bili ravno takrat v Osilnici v sklopu šole v naravi.

Predavanje smo podkrepili z različnimi slikami, fotografijami in video posnetki, udeleženci pa so si vmes lahko ogledali, potipali in povohali različne značilnosti in sledove bobra. Govorili smo tudi o tem, zakaj je bober naravi, okolju in ljudem koristen, zakaj je pomembno ohranjati vodotoke sonaravne in varovati priobalne pasove. Pogovarjali smo se o osebnih izkušnjah življenja z bobrom in njegovo prisotnostjo v lokalnem okolju. Srečanje smo zaključili z diskusijo in odgovori na vprašanja udeležencev. Kasneje nas je gospa županja popeljala do Kolpe in Čabranke in nam pokazala številne sledove bobrove prisotnosti, ki smo jih nato zabeležili v aplikacijo Bobrosled.

Tekom projekta LIFE Bober zbiramo podatke o razširjenosti bobra v Sloveniji. Če na sprehodu opazite sledove bobrove prisotnosti v naravi (obglodana drevesa in veje, jezove, bobrišča, odtise tac, … ) nam to prosimo sporočite preko aplikacije Bobrosled: https://life-beaver.eu/bobrosled/

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti