Skip to content Skip to footer

V sredo, 25. maja, smo predstavili bobra v sklopu naravoslovnega dne za 9. razrede Osnovne šole Radlje ob Dravi. Izvedli smo 3 delavnice na prostem v neposredni bližini Drave in na eni od njih podrobneje predstavili bobra in vidro, glodavca in zver; predstavili smo razlike v njuni anatomiji, ekoloških zahtevah in načinu življenja, učenci pa so izvedeli tudi zanimivosti iz zgodovine in vrnitve bobra v Slovenijo. Spoznali so preparirane živali (vse so bile žrtve prometa), lobanje in iztrebke, odtise tac, potipali bobrov kožuh in poduhali bobrovino (izloček bobrove žleze, nekdaj izjemno iskana in cenjena snov, ki so jo uporabljali v ljudski medicini). Česar ni bilo mogoče predstaviti »v živo«, so povedale nazorne ilustracije. Z otroki smo se pogovorili o tem, zakaj je bober koristen za naravo in ljudi.

Na drugi delavnici smo predstavili pomen vodnih nevretenčarjev pri določanju kakovosti stanja voda ter spregovorili nekaj besed o pomenu varovanja priobalnega pasu ter prednostih sonaravnih vodotokov pred reguliranimi.

Inštitut Lutra izvaja tovrstne izobraževalne delavnice za otroke in odrasle – če želite, da delavnico organiziramo v vaši šoli/kraju/občini, nam prosimo to sporočite na info@lutra.si.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti