Skip to content Skip to footer

V četrtek, 4. aprila 2024, smo v Knjižnici Lenart v Slovenskih goricah predstavili bobra kot ključno vrsto vodnih okolij.

Razložili smo, kako lahko bober pomaga pri blaženju suš in poplav in kakšne ekosistemske storitve opravlja.

Razbili smo tudi nekaj mitov o bobru (kot je na primer ta, da gre za tujerodno vrsto ali da dela veliko škodo). Bobrove posege v vodotoke smo primerjali s človekovimi in ugotovili, da mi obrežni vegetaciji in vodotokom naredimo precej več škode kot bober.

Predavanje je organizirala skupina za revitalizacijo reke Pesnice, Live reke Pesnice, skupaj s Knjižnico Lenart.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti