Skip to content Skip to footer

Ogledali smo si območje, veliko približno 3 ha, ob potoku Laknica v občini Šmarješke Toplice. Domačin Jani Vidmar je zemljo z lastnim denarjem odkupil, da bi jo namenil naravnim procesom. Lastnik ohranja naravni priobalni pas z gosto, sklenjeno lesnato vegetacijo, postavil je tudi številne gnezdilnice in z mrežo zaščitil izbrana starejša drevesa (vrbe) pred delovanjem bobra. Bober je na tem območju zelo aktiven, vendar lahko njegovo delovanje z ustreznimi zaščitnimi ukrepi omejimo. Območje si radi ogledujejo tudi okoliški prebivalci, nekaj je rednih sprehajalcev, prav posebej pa se je število obiskovalcev povečalo med zaprtjem zaradi epidemije koronavirusa. Neokrnjena narava je očitno še kako pomembna – za vsa živa bitja, tudi za ljudi. Območje Zdravci je čudovita lokacija za spoznavanje narave in pridobitev celostnega vpogleda v delovanje ekosistema. Predstavlja tudi izjemen primer dobre prakse sobivanja v naravi in z njo, ki jo lahko doseže vsak posameznik, če le ima voljo in interes.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti