Skip to content Skip to footer

Med 18. in 20. majem 2022 smo se udeležili 1. mednarodne konference projekta LIFE Amphicon v Grosupljem. Konferenca je bila posvečena ohranjanju dvoživk in obnovi njihovih habitatov, njen namen pa je bil tudi povezovanje z drugimi LIFE in sorodnimi projekti, ki so povezani s to tematiko. Eden ključnih habitatov za dvoživke so prav mokrišča, k nastanku katerih pripomore tudi bober kot ključna ekosistemska vrsta mokrišč.

Tekom konference smo na stojnici s pomočjo plakatov, brošur in zloženk predstavili tekoče in pretekle projekte inštituta Lutra, med drugim tudi projekt LIFE Beaver. Udeleženci so si na stojnici lahko ogledali prepariranega bobra in vidro, njune sledove in iztrebke, ter se s predstavnico inštituta Lutra pogovorili o njunih značilnostih in pomenu za naravo in človeka.

Našo stojnico si je ogledal tudi gospod Angelo Salsi, vodja programa LIFE pri izvršni evropski agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Tatjana Gregorc z inštituta Lutra je imela na konferenci predavanje z naslovom Biodiverziteta in LIFE komunikacijski pristopi za izobraževanje in ozaveščanje – primeri dobrih praks.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti