Skip to content Skip to footer

Zaradi zvišanja vodne gladine za bobrovim jezom je na vodotoku Logojca v naselju Predanovci prišlo do poplavljanja okoliških kmetijskih zemljišč, zato smo v bobrov jez vstavili cevi za odvodnjavanje vode nad jezom (t.i. »beaver deceiver« oziroma »bobrobran«). Cevi smo namestili 03.02.2024 s predhodnim dovoljenjem Ministrstva za naravne vire in prostor.

Uporabili smo dve kanalizacijski cevi, dolžine 7,5 m in premera 315 mm. Na eno stran cevi smo namestili železno kletko, ki preprečuje, da bi se cev zamašila. V jez smo najprej ročno naredili manjšo luknjo, tako da se je gladina vode nekoliko znižala. Cevi smo nato vstavili v jez, železno kletko pa pritrdili na dno struge, da je ostala potopljena. Ob koncu smo cevi ročno prekrili z vejami in blatom, tako da je bil jez karseda podoben prvotnemu stanju.  Globina vode za jezom v strugi je pred posegom na najglobljem delu znašala okoli 1,8 m. Z vstavitvijo pretočne cevi se je vodostaj znižal za najmanj 30-40 cm, s čimer bomo, upamo, preprečili nadaljnje poplavljanje, obenem pa bobru še naprej omogočili ustrezen habitat.

Bobrobran v Predanovcih je šesti od začetka projekta LIFE BEAVER.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti