Skip to content Skip to footer

V sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma – GRM Novo mesto smo pripravili predavanje o bobru. Študentje so spoznali biologijo in ekologijo vrste ter najpogostejše izzive in rešitve za zmanjšanje konfliktov med človekom in bobrom. Na terenskem ogledu bližnjega potoka smo si ogledali bobrov habitat z bobriščem in jezovi. Študentje so obljubili tudi pomoč pri zbiranju podatkov o bobru: sporočali bodo znake bobrovih dejavnosti, ki jih bodo opazili v domačem okolju.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti