Skip to content Skip to footer

Ta teden smo se odpravili poiskat morebitne sledi bobra na Gradiško jezero – nanje smo bili namreč opozorjeni preko aplikacije Bobrosled (https://life-beaver.eu/bobrosled/). Opazili smo več obglodanih dreves in vej. Nekateri odtisi bobrovih zob so bili videti stari, drugi pa novejši. Ob Drtijščici smo odkrili tudi potencialno bobrišče. Sledi bobrove prisotnosti so bile opazne predvsem na območjih s strnjeno vegetacijo oziroma tam, kjer je obala jezera odmaknjena od sprehajalne poti.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti