Skip to content Skip to footer

V začetku junija smo prvič uporabili preprosto metodo za preprečevanje poplavljanja, ki ga lahko povzroči bober z zajezitvijo vodotokov.

Podjetje CGP je inštaliralo 15 m dolgo odtočno cev v breg Žerjavinskega potoka in s tem ustvarilo pretok vode mimo bobrove zajezitve. Pri dogodku je sodeloval tudi Zavod za varstvo narave OE Novo mesto in predstavniki Inštituta Lutra, pri čemer smo nadzirali samo inštalacijo cevi in izvedli monitoring po posegu.

Pripomoček zaenkrat uspešno deluje, bo pa potrebno počakati na končni rezultat ob močnem deževju in ob tem opazovati nihanje vodne gladine.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti