Skip to content Skip to footer

28. in 29. marca smo v Ljubljani in Mariboru sklopu projekta organizirali predavanja – delavnice o sobivanju z bobrom. Na delavnice so bili vabljeni deležniki – strokovnjaki s področij upravljanja voda, gozdov in narave ter kmetijski svetovalci. Na delavnicah smo uvodoma kratko predstavili projekt LIFE Beaver ter biologijo in ekologijo bobra. Predstavnika Zavoda RS za varstvo narave sta predstavila zgodovino pojavljanja bobra na Dolenjskem oziroma Štajerskem. Gostji z MInistrstva za naravne vire in prostor sta predstavili bobra v zakonodaji in predpisih vključno z odškodninskim sistemom. Prof. dr. Marijan Grubešić z zagrebške Fakultete za šumarstvo in drvno tehnologijo je povedal nekaj o ponovni naselitvi bobra na Hrvaško (od koder se je razširil k nam) in stanju populacije bobra v tej državi, Gerhard Schwab pa je predstavil upravljanje z bobrom na Bavarskem, kjer bober ni nikoli izumrl in imajo zato že dolgoletno in preizkušeno upravljalsko prakso. Po koncu smo prisotne povabili še k izpolnjevanju kratkega vprašalnika.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti