Skip to content Skip to footer

V dvorani Slovenske matice je naša Marjana Hӧnigsfeld Adamič poslušalcem spregovorila o bobru, njegovi vlogi v kulturni krajini ter doprinosu k blaženju podnebnih sprememb. Bober s svojimi inženirskimi posegi vodno okolje ohranja in bogati tako za živali in rastline kot tudi za ljudi. Z ustvarjanjem jezov in mokrišč prispeva k večji vrstni pestrosti, od njegovih posegov pa imamo koristi tudi ljudje. Jezovi in mokrišča zadržujejo vodo in blažijo vplive suše. Mokrišča vodo tudi čistijo in prispevajo k porabi ogljikovega dioksida. Ekosistemske storitve (koristi, ki nam jih nudi narava), se zaradi bobrove dejavnosti tako povečujejo.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti