Skip to content Skip to footer

Enaindvajsetega maja praznujemo evropski dan Nature 2000. Natura 2000 je evropska mreža posebnih varstvenih območij, ki je namenjena ohranjanju zavarovanih vrst in biotske pestrosti. Natura območja pa ne pomenijo le ohranjanja naše naravne dediščine – nudijo nam tudi gospodarske koristi, saj prispevajo k čiščenju voda, poplavni varnosti, zadrževanju voda na mestu nastanka, porabi ogljikovega dioksida, opraševanju, ter seveda turizmu.

Praznik Nature 2000 smo sodelavci projekta Bober obeležili v Pomurju, kjer smo se srečali s člani društva za ohranjanje, spodbujanje in razvoj kulturne in biotske pestrosti Beličnik. Seznanili smo se s karizmatičnimi in evropsko varovanimi vrstami, kot so bober, vidra in nekateri netopirji. Sprehodili smo se tudi skozi močvirno območje zahodno od kraja Boreci in v njem poiskali odtise različnih živali. Pogovarjali smo se o bobru in vidri ter njunih različnih ekoloških zahtevah. Ko se je stemnilo, pa smo s pomočjo ultrazvočnih detektorjev prisluhnili netopirskim klicem.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti