Skip to content Skip to footer

Ob svetovnem dnevu mokrišč, ki so izjemnega pomena tudi za nas, ne pozabimo, da jih lahko ustvari prav bober! Višja gladina vode za bobrovim jezom povzroča občasno poplavljenost bližnjih zemljišč. Hkrati bober pri iskanju hrane koplje vodne kanale in dovaja vodo v krajino.

Čeprav se ljudje zaradi tega velikokrat jezimo, pa bober s tem ustvarja in vzdržuje mokrišča, ki imajo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb:-

  • Mokrišča zadržujejo vodo, kar je izjemnega pomena prav sedaj, ko so suše vse dolgotrajnejše, odtekanje vode s travnikov in polj pa je hitrejše.
  • Mokrišča prispevajo k zmanjševanju količine toplogrednih plinov; porabljajo namreč ogljik, dušik in ogljikov dioksid (v mokriščih so namreč ugodni pogoji za rast rastlin, ki vse našteto shranjujejo in porabljajo).
  • Mokrišča nas ščitijo pred poplavami. Ko se voda iz struge razlije na mokrišče, to pomeni, da bo poplavni val v naseljih manjši. Mokrišča zaradi sposobnosti zadrževanja vode omogočajo tudi počasnejše in enakomernejše odtekanje vode.
  • Mokrišča prispevajo k čistejši vodi; delujejo namreč kot naravni filter.
  • Mokrišča so zaloga vode, iz katere se lahko napaja podtalnica (ki jo pijemo).
  • Mokrišča so ključna za vzpostavitev biodiverzitete: kar 40% svetovnih živalskih in rastlinskih vrst živi ali se razmnožuje v mokriščih!

Bober nam torej povsem zastonj nudi številne usluge, ki bi jih morali gradbenikom sicer drago plačati. Še več, za svoje vodarske posege uporablja povsem naravne materiale, brez dragih, škodljivih in pogosto neučinkovitih umetnih regulacij in betoniranj.

Na spodnjem posnetku si lahko ogledate bobrovo inženirsko delovanje na potoku Lešnica pri Otočcu na Dolenjskem. Posnetke nam je prijazno posredoval učenec OŠ Otočec.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti