Skip to content Skip to footer

Pred dvema tednoma smo v bobrov jez na potoku Buča v Kozjanskem parku namestili cev za znižanje vodne gladine. Gre za drugi primer tovrstne prakse v Sloveniji (o prvem primeru na Žerjavinskem potoku smo že poročali). Razlog za poseg je bilo pogosto poplavljanje okoliških kmetijskih površin, pri čemer pa smo opazili, da tudi sama njiva sega pregloboko v priobalni pas ob vodotoku. Žal je poseganje v priobalni pas, ki je sicer točno določen in varovan z Zakonom o vodah, pogosta  praksa širom Slovenije; toda zaradi nespoštovanja zakonodaje, ki narekuje, da na priobalnem pasu posegi niso dovoljeni (razen izjem, ki so točno opredeljene v 37. členu), je posledično večje tudi poplavljanje polj in/ali objektov.

Zaradi narave terena je sicer prišlo do poplavljanja njiv na širšem območju ob potoku, tudi izven priobalnega pasu, zato smo se odločili, da problematiko poskusimo rešiti z vstavitvijo pretočne cevi v bobrov jez. Na ta način zagotovimo neprekinjen pretok vode preko jezu, s tem pa znižamo vodno gladino nad jezom in posledično preprečimo tudi poplavljanje.

Podoben poseg smo v lanskem letu izvedli na Žerjavinskem potoku v bližini gradu Otočec, kjer je bil namen dosežen. V okviru projekta LIFE Beaver imamo predvidena namenska finančna sredstva za omejeno število tovrstnih intervencijskih posegov. Material za izvedbo smo tako financirali s projektnimi finančnimi sredstvi, poseg pa so izvedli zaposleni v Kozjanskem parku. V približno šestih urah so ročno izkopali luknjo v bobrov jez ter vstavili dve 6 m dolgi rebrasti cevi s premerom 40 cm, na koncu katerih so namestili še kletko iz armaturne mreže. Kletka preprečuje bobrom, da bi zamašili vtok in iztok iz cevi. Bober se namreč instinktivno in zelo hitro odzove na zvok pretakanja vode ter prične popravljati puščajoči jez.

Cev je nameščena tako, da je gladina vode nad bobrovim jezom še zmeraj zadosti globoka, da se bober v vodi lahko skrije pred plenilci in po njej doseže okoliška drevesa, ki jih uporablja tako za prehrano kot za gradbeni material. Cevi smo po koncu posega delno prekrili z vejami, preostali del pa bomo prepustili bobru.

Poseg smo zaključili v enem dnevu, sodelavci Kozjanskega parka pa so v bližino jezu namestili kamero, preko katere bodo spremljali stanje.

Naš cilj je zagotoviti čim boljše sobivanje med bobri in ljudmi, upamo, da nam bo s skupnimi močmi to uspelo.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti