Skip to content Skip to footer

Odzvali smo se na klic prebivalke Vrta ob Kolpi, kjer je bober zelo aktiven. Ob meji na Kolpi so šele pred kratkim odstranili žičnato ograjo, ki je bobru več let omogočala praktično nemoteno delovanje. Nastale so prave bobrove livade, veliko starejših dreves je obglodanih. Pokrajina, ki se jo ljudje spominjajo izpred desetih let, pa je popolnoma spremenjena. Razložili smo, da prosto rastočim drevesom načeloma ne moremo pomagati in da je bober ekosistemski inženir, ki deluje na ta način – ustvarja habitate za druge živalske in rastlinske vrste, čeprav se morda človeku na prvi pogled zdi, da je narava uničena. Je le preoblikovana, podobno kot je bilo to pred dvesto leti oziroma preden je bober na našem ozemlju zaradi prekomernega lova izumrl. Smo pa zaščitili sadna drevesa v njihovem sadovnjaku in razložili, kako se z mrežo zaščiti drevesa. Eno drevo smo zaščitili na licu mesta kot primer in gospe ob odhodu pustili še preostali material, ki bo zadostoval za zaščito okoli dvajset sadnih dreves.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti