Skip to content Skip to footer

Pretekli konec tedna smo se udeležili sejma Lov-ribolov v Gornji Radgoni. S pomočjo plakatov, brošur in zloženk smo predstavili tekoče in pretekle projekte inštituta Lutra, na stojnici pa so si obiskovalci lahko ogledali prepariranega bobra in vidro, njune sledove in iztrebke, ter se z biologom pogovorili o njunih značilnostih in pomenu za naravo in človeka. Obiskovalcem smo predstavili možnosti za izboljšanje sobivanja z bobrom in preventivne ukrepe za zaščito pred škodo. Pogovarjali smo se o koristih, ki nam jih prinaša bober, ter o pomenu mokrišč in priobalnega pasu. Nekateri obiskovalci so bili mnenja, da bo z bobrom potrebno začeti aktivno upravljati, spet drugi pa so se strinjali, da prostor pripada tako ljudem kot živalim, da ima vsaka vrsta v ekosistemu svojo vlogo in pomen, in da se moramo včasih tudi ljudje nekoliko prilagoditi in naučiti sobivanja.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti