Skip to content Skip to footer

Postavili smo že sedmi bobrobran, tokrat na vodotoku Podturnščica v naselju Obrh pri Dragatušu, občina Črnomelj. Lastnik bližnjih kmetijskih zemljišč nam je predhodno pojasnil, da je obdelovanje zemljišč zaradi visoke podtalnice večkrat oteženo.

Uporabili smo dve kanalizacijski cevi, dolžine 7,5 m in premera 315 mm. Na eno stran cevi smo namestili železno kletko višine 80 cm, ki preprečuje, da bi se cev zamašila. V jez smo najprej ročno naredili manjšo luknjo, tako da se je gladina vode nekoliko znižala. Cevi smo nato vstavili v jez, železno kletko pa pritrdili na dno struge, da je ostala potopljena. Ob koncu smo cevi ročno prekrili z vejami in blatom, tako da je bil jez karseda podoben prvotnemu stanju.  

Upamo, da bo bobrobran omogočil nemoteno obdelovanje kmetijskih zemljišč, bobru pa hkrati zagotovil še vedno ustrezen življenjski prostor.

Cevi smo namestili s predhodnim dovoljenjem Ministrstva za naravne vire in prostor.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti