Skip to content Skip to footer

V ponedeljek, 22. maja, smo se na Inštitutu Lutra udeležili festivala Raznoživo v središču Ljubljane. Festival je v organizaciji Mestne občine Ljubljana (Oddelek za varstvo okolja) potekal ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, na njem pa so sodelovale različne organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z živimi organizmi. Na stojnici Inštituta Lutra smo predstavili bobra in vidro, dva največja sladkovodna sesalca, ki živita pri nas. Obiskovalci so si lahko ogledali preparate obeh živali, potipali kožuh in povonjali poseben izloček bobrovih žlez – bobrovino. Izvedeli so, zakaj je bober za naravo in človeka koristen in kakšni so preventivni ukrepi pred škodo. Na voljo so jim bili tudi številni letaki na temo biotske raznovrstnosti.

Delavnico o bobru in vidri smo pripravili tudi za najmlajše – otroke iz vrtca Pod gradom, ki so se festivala udeležili ob spremstvu svojih vzgojiteljic.

Letošnji mednarodni dan biotske raznovrstnosti je potekal pod geslom Od dogovora k ukrepom: Ponovno vzpostavimo biotsko raznovrstnost. Geslo temelji na sporazumu konference Združenih narodov o biotski raznovrstnosti COP 15 v Montrealu (2022), ki je dosegla dogovor, da bo do leta 2030 zaščitenih 30 odstotkov planeta. Geslo poziva k osredotočanju na izvajanje dogovora.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti