Skip to content Skip to footer

11. aprila 2024 je v Prekmurju potekal Festival Mura, v okviru katerega je Zavod RS za varstvo narave organiziral šolsko ekskurzijo na temo spoznavanja lokalne narave.

Dogodek je potekal v vasi Kot pri Lendavi, na območju rokava Mure. Udeleženci so bili učenci višjih razredov (6.-9. razred) OŠ Bakovci. Razdeljeni so bili v 5 skupin, prva je spoznavala ptice, druga dvoživke, tretja vodne nevretenčarje, četrta reko Muro in rastline, peta skupina pa vodne sesalce.

Slednje smo predstavili mi: bobra, vidro, nutrijo in pižmovko, po osnovni predstavitvi pa smo se podali na teren poiskat njihove sledi. Našli smo predvsem veliko sledov prisotnosti bobra (podrta ali obglodana drevesa, stečine). Na stečinah smo poiskali sledove tac in markirna mesta. S pomočjo bobrovega kovčka smo otrokom nato pokazali še vse tisto, česar niso videli na terenu.  

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti