Skip to content Skip to footer

V ponedeljek smo se odpravili v Center biotehnike in turizma na Grmu pri Novem mestu in predstavili bobra – ekosistemskega inženirja višješolskim študentom smeri naravovarstva. Po uri in pol smo se odpravili do potoka Lešnica v bližini šole, kjer smo si ogledali enega starejših znanih bobrovih jezov v Sloveniji. Opazili smo, da je bober dolvodno zgradil še en dodaten jez, hkrati pa je svoje bobrišče utrdil s sveže obglodanimi vejami. Bobra na potoku nekaj časa nismo zasledili; na Lešnici sta bila leta 2021/22 najdena dva mrtva osebka, kasneje pa je potok tudi presahnil. Zato smo bili zelo veseli, da se je bober na to območje vrnil. Študentje in profesorica so bili zadovoljni s predstavitvijo in veselimo se morebitnega nadaljnjega sodelovanja s šolo na Grmu.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti