Skip to content Skip to footer

Na Žerjavinskem potoku uspešno poteka spremljanje stanja (monitoring) po namestitvi cevi za zniževanje vodne gladine nad bobrovim jezom. Cev smo namestili z namenom, da nekoliko povečamo odtok vode mimo jezu in s tem preprečimo prekomerno poplavljanje okoliških zemljišč. Na ta način skušamo prispevati k mirnemu sobivanju lokalnih prebivalcev z bobri. Od letošnjega aprila dalje še nismo zabeležili poplav. Med monitoringi nam je uspelo posneti tudi nekaj zanimivih fotografij bobra. S kamerami spremljamo dogajanje še naprej in držimo pesti, da je bila naša metoda reguliranja vode uspešna in ustrezna tako za bobre kot za ljudi.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti