Skip to content Skip to footer

V četrtek, 9.2.2023 smo pripravili delavnico za skupino otrok v vrtcu Gornji Petrovci. Otrokom smo predstavili bobra in vidro; glodavca in zver. Otroci so si lahko s pomočjo preparatov ti dve skrivnostni živali naših voda tudi pobliže pogledali. Spoznali so tudi odtise tac, potipali kožuh in celo poduhali bobrovino. S pomočjo nazornih ilustracij smo otrokom predstavili tudi življenje obeh živali (s čim se hranita, kje živita, kako skrbita za mladiče , … ). Otroci pa so nam s svojimi vprašanji in zgodbicami o bobru ter vidri prav polepšali dan.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti