Skip to content Skip to footer

Naš bober na Žerjavinskem potoku tudi med prazniki ni počival, ampak si je dal opravka s popravljanjem jezu po decembrskih poplavah.


LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti