Skip to content Skip to footer

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (SI)

Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet (HR)

Gozdarski inštitut Slovenije (SI)

Muzej Ivanić – Grada (HR)

LIFE DABAR – Živjeti s dabrom, vlažnim staništima i klimatskim promjenama