Skip to content Skip to footer

Na svetovni dan voda, 22. 03. 2022, smo na osnovni šoli Fara izvedli predavanje z diskusijo o bobru za krajane občine Kostel. Predstavnice inštituta Lutra so povedale marsikaj zanimivega o izvoru in ekologiji bobra, o koristih, ki nam jih prinaša kot ekosistemski inženir, ter o preventivnih ukrepih za preprečevanje škod. Na območju Kostela je bober prisoten šele zadnjih par let. Zaradi ozke doline in posledične stiske s prostorom se njive, vrtovi in sadovnjaki pogosto nahajajo zelo blizu vode, kjer so lahek plen za bobra. Krajane so najbolj zanimali ukrepi za preprečevanje škod ter načrtovanje upravljanja z bobrom – glede slednjega je Zavod za varstvo narave RS že pripravil strokovne podlage, sedaj pa je poteza na Ministrstvu za okolje in prostor. Upamo in načrtujemo, da bodo k dobremu upravljalskemu načrtu pripomogle tudi ugotovitve projekta LIFE Beaver. S krajani smo se strinjali, da bo potrebno v načrt upravljanja z bobrom vključiti vse deležnike, tako domačine oziroma lastnike zemljišč, kot tudi upravljalce ter različne strokovnjake.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti