Skip to content Skip to footer

Predstavniki Inštituta LUTRA, Zavoda za varstvo narave OE Novo mesto, Direkcije RS za vode ter Vodno gospodarskega podjetja Novo mesto smo si na terenu ogledali Žerjavinski potok, da bi našli ustrezne rešitve za zmanjšanje neželenih vplivov bobra na okoliška kmetijska zemljišča. Pilotno bomo preizkusili preprosto tehniko:  s cevjo, vstavljeno skozi jez, bomo znižali vodno gladino nad bobrovim jezom in tako preprečili poplavljanje travnikov, bobru pa pustili njegove gradbene mojstrovine in naraven potok. Upamo, da bo delovalo!

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti