Skip to content Skip to footer

Prejšnji teden, 13.10.2023, smo na območju občine Lendava na rokavu Mure (Stara Mura) v bobrov jez namestili pretočno cev, t.i. BOBROBRAN (ang. “beaver deceiver”), da bi zmanjšali poplavljanje okoliških kmetijskih površin. V bližini, prav tako na rokavu reke Mure, smo podoben primer rešili aprila. Namen posega ni odstranitev jezu ali vznemirjanje bobra, ampak znižanje vodostaja do te mere, da do poplav ne prihaja več, voda pa je za bobra še vedno dovolj globoka. Za poseg v zavarovano bobrovo strukturo (jez) smo predhodno pridobili dovoljenje Ministrstva za naravne vire in prostor.

Globina vode za jezom v strugi pred posegom je na najglobljem delu znašala okoli 1,6 m. Z vstavitvijo pretočne cevi se je vodostaj znižal za najmanj 20-30 cm. Stanje smo po posegu dnevno spremljali in ugotovili, da kmetijsko zemljišče ni bilo več poplavljeno.

Naš cilj je s pomočjo dobrih praks zagotoviti čim boljše sobivanje med bobri in ljudmi.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti