Skip to content Skip to footer

V preteklih dneh je Fakultet Šumarstva i drvne tehnologije Zagreb v sklopu projekta LIFE Beaver izvedel delavnice in posvet o bobru za regionalne upravljalce zavarovanih območij, voda in gozdov.

Prva delavnica je potekala v Koprivnici 29.11. druga v Vinkovcih 5.12. in tretja 6.12. v Kopačkem ritu (Tikveš).

Na delavnici je predstavnica Lutre predstavila projekt LIFE Beaver in pozitivno vlogo močvirnih ekosistemov, ki jih ustvarjajo (tudi) bobri. Profesor Grubešić in dr. Vucelja s Šumarske fakultete sta podrobneje predstavila bobra ter pozitivne in negativne vplive sobivanja s človekom. Marko Augustinović iz OIKON-a pa je predstavil popis in spremljanje populacije bobrov.

Na koncu je sledila razprava z upravljalci. Podobno kot pri nas v Sloveniji, bi bila tudi na Hrvaškem za izboljšanje upravljanja z bobrom potrebna sprememba okoljske in naravovarstvene zakonodaje. Upravljalci so se strinjali, da bi bil dober ukrep zaščita priobalnega pasu v zameno za finančno nadomestilo lastnikom priobalnih zemljišč.

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

Politika zasebnosti