Skip to content Skip to footer

Zahvaljujemo Vam na odazivu i sudjelovanju u anketi koja će nam pomoći kod prikupljanja podataka o ovom glodavcu koji je osvojio gotovo sve vodotokove i vodene površine kontinentalne Hrvatske. Ujedno želimo vidjeti koliko građani znaju o dabru i što očekuju od ovog “susjeda”.

Pred kraj projekta LIFE DABAR (LIFE BEAVER) ponoviti ćemo ovu anketu kako bi vidjeli koliko je ovaj projekt postigao zacrtane ciljeve.

Nadamo se da smo pobudili Vaš interes za ovoga, premalo poznatog “građevinskog inženjera” u prirodnim staništima, i da ćete pomoći napretku projekta.

Stoga Vas molimo za sudjelovanje u ispunjavanju priložene ankete.

Više o dabru možete vidjeti na stranici: O dabru – LIFE DABAR (life-beaver.eu)

Avtor fotografije: Mike Digout

Informacije i novosti o projektu

Ako želite informacije i novosti o projektu LIFE DABAR, dostavite nam ime i prezime te adresu elektronske pošte. Slati ćemo Vam obavijesti o aktivnostima na projektu i o drugim događanjima vezanim za dabra, kako bi se i Vi mogli aktivno uključiti u projekt.

Vaše podatke ćemo koristiti iskljućivo u sklopu projekta LIFE DABAR, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Avtor fotografije: Mike Digout

DABROTRAG

Biti ćemo sretni u koliko nam dostavite podatke o Vašim opažanjima dabra ili njegovih aktivnosti, bilo gdje u Hrvatskoj. Lokacije gdje ste vidjeli dabra, ili ste vidjeli oglodana i porušena stabla, tragove, uginulog dabra, ili bilo koje tragove aktivnosti dabra. Podatke nam možete dostaviti preko priložene aplikacije DABROTRAG (https://life-beaver.eu/hr/dabrotrag/)

Aplikaciju možete koristiti preko mobitela, preko kojeg možete dostaviti i neposredne fotografije.

Podatke možete dostaviti i putem elektronske pošte na infodabar@sumfak.hr.

LIFE DABAR – Živjeti s dabrom, vlažnim staništima i klimatskim promjenama