Skip to content Skip to footer
Poročevalec
Pozdravljeni.

Za namene projekta LIFE BEAVER zbiramo podatke o opaženih sledovih bobrove aktivnosti. Veseli bomo, če boste svoja opažanja delili z nami in tako prispevali k poznavanju razširjenosti vrste. Kako izgledajo znaki bobrove prisotnosti lahko preverite tukaj. Za potrditev verodostojnosti vnesenih podatkov prosimo, da priložite tudi fotografijo.

Vrsta znaka *
Največja velikost datoteke: 16MB

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (SI)

Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet (HR)

Gozdarski inštitut Slovenije (SI)

Muzej Ivanić – Grada (HR)

LIFE BOBER – Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami